Historie

Lang geleden, toen er geen nacht te lang was omdat studenten nog door gratis guldens gefinancierd werden, waren er 6 vurige vrouwen van plan om de lichtstad te veroveren.Om ontwijkend gedrag van de studieboeken te verantwoorden, werden zij lid van SSRE. Het duurde niet lang tot de assertiviteit van deze vrouwen opviel en zij elkaar vonden.

Niets was onmogelijk in hun ogen en daarom richtten zij op 19 juni 1990 het éérste vrouwen dispuut van SSRE op. Op 15 januari 1991 werd la Donna è Mobile door a.s.v. SSRE erkend.

Nu, 29 jaar later is het dispuut 116 leden verder en zijn we nog steeds een dispuut waarin we ons beste studentikoze beentje voor kunnen zetten en waarin we ons op een creatieve manier staande houden als tussen de mannen in de studentenstad te Eindhoven.